Sortimentstuin

Sortimentstuin Harry van de Laar

Na het verdwijnen van het Proefstation voor de boomkwekerij (PPO) uit Boskoop kwam het gehele complex van PPO in particuliere handen, inclusief de Sortimentstuin Harry van de Laar. In 2008 kwam het verzoek van de huidige eigenaar (Proba) aan de KVBC en de voormalige Kring Boskoop van LTO om de Sortimentstuin Harry van de Laar voor het vak te behouden en eventueel over te nemen.

Zulks geschiedde in 2011 door het oprichten van de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar. Deze stichting stelde zich ten doel de tuin te behouden en opnieuw in te richten. Intussen was de KVBC al sterk vertegenwoordigd in dit bestuur. Een en ander is in de huidige statuten ook vastgelegd: bestuursleden van de stichting moeten nl. leden zijn van de KVBC. Ook benoemt het KVBC-bestuur de bestuursleden van de stichting en heeft zij bij disfunctioneren het recht deze te ontslaan.

Proefvelden van de KVBC op de Sortimentstuin. (Foto’s Ronald Houtman)

Er bestaat dus een hechte band tussen de Sortimentstuin en de KVBC, echter ook weer niet zo hecht dat deze knelt. Het bestuur van Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar functioneert verder volledig autonoom.

De KVBC heeft op de Sortimentstuin diverse proefvelden. Hierin is ruimte voor het opplanten van sterrenkeuringen en veldkeuringen. Een overzicht van de actuele keuringen vindt u hier.

Bezoek de website van de sortimentstuin Harry van de Laar

Ga verder met de KVBC:
5 vragen aan
 
Ron van Opstal
In 1997 nam hij het bedrijf over van zijn ouders en is hij eigenaar van Boomkwekerij Ron van Opstal BV.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Wij hebben een pot- en containerteelt bedrijf met sierheesters in Zundert. De productie is vooral gericht op de najaars-handel in de tuincentra.’

Waar bent u in gespecialiseerd en wat zijn uw werkzaamheden?
‘Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van Gaultheria procumbens Red Diamond. Dit is een eigen selectie, met veel meer en grotere bessen dan de gewone Gaultheria. Een andere specialiteit van ons bedrijf is het kweken van planten met een najaars-verkleuring, zoals Leucothoe en Nandina.
 Lees hier verder!