Op de beurzen Garden Trials and Trade in  Boskoop (medio juni), Plantarium in Boskoop (eind augustus) en GrootGroenPlus in Zundert (begin oktober) houdt de KVBC nieuwighedenkeuringen.

Vanaf 2020 heet de tentoonstellingskeuring in juni de KVBC Spring Challenge en die in augustus de KVBC Summer Challenge.

Verschil met veldkeuring
In tegenstelling tot de veldkeuring betreft de tentoonstellingskeuring een momentopname. De planten worden voornamelijk visueel beoordeeld waarbij zoveel mogelijk achtergrondinformatie wordt meegewogen. Aanmelding voor deze keuringen verlopen via de beursorganisatie. De bekroning vindt eveneens in de vorm van medailles plaats.