Op de beurzen Garden Trials and Trade in  Boskoop (medio juni), Plantarium in Boskoop (eind augustus) en GrootGroenPlus in Zundert (begin oktober) vinden nieuwighedenkeuringen plaats.

In tegenstelling tot de veldkeuring betreft de tentoonstellingskeuring een momentopname. De planten worden voornamelijk visueel beoordeeld waarbij zoveel mogelijk achtergrondinformatie wordt meegewogen. Aanmelding voor deze keuringen verlopen via de beursorganisatie. De bekroning vindt eveneens in de vorm van medailles plaats.