Arbor Vitae, uitgave van de KVBC en NDV, verschijnt vier keer per jaar. In het tijdschrift wordt vooruit gekeken naar en teruggeblikt op activiteiten van beide verenigingen.
Het bevat achtergrondartikelen van en over dendrologen, interviews, korte nieuwsberichten en boekbesprekingen.
Arbor Vitae wordt gratis verstuurd aan de leden van de KVBC.

Nr. 4 – november 2018

Op de omslag van het vierde nummer de herfstkleuren van Quercus Frainetto, Hongaarse eik. Ooit een geliefde eik die door uitgestelde onverenigbaarheid in de vergetelheid raakte. Gelukkig ligt dit achter ons en wordt de Hongaarse eik weer aangeplant. Terecht, want het is een fraaie parkboom.

Verder een boeiend artikel van Piet G. Vos over het fenomeen ‘cauliflorie’: bloemen, inclusief nazaten zoals vruchten, ontspruiten direct, dus zonder steel, aan de stam en dikkere twijgen.

Daarnaast de vaste rubrieken, nieuws van de NDV en KVBC, de agenda’s, en boeken.