De internationale vakbeurs GrootGroenPlus 2023 vindt plaats van 4 t/m 6 oktober 2023 in Zundert. Het beursthema is Dynamisch en Digitaal.
Voorafgaand aan deze 33ste editie vindt op 3 oktober 2023 de nieuwighedenkeuring plaats door de onafhankelijke keurmeesters van de KVBC.

Dynamisch en digitaal
De boomkwekerijsector maakt een ongekende ontwikkeling door, die gepaard gaat met vergaande digitalisering op alle vlakken. En die digitalisering is hard nodig; er is nog steeds sprake van veel personeelstekort en er moet steeds meer moeite gedaan worden voor een goede afzet. Dat maakt dat hulpbronnen slim ingezet moeten worden. Digitalisering in de sector uit zich ook in zaken als mechanisering, automatisering en robotisering – die samen weer bijdragen aan schaalvergroting en efficiëntie.

Ook dynamiek speelt een steeds belangrijkere rol. De dynamiek van het inspelen op marktomstandigheden en -ontwikkelingen, de dynamiek tussen de sector en het onderwijs (die moet zorgen voor voldoende geschoold personeel), de dynamiek binnen bedrijven (bijv, opvolgingskwesties) en de dynamiek in ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Klaar voor de toekomst
Het thema laat zien dat de vakbeurs en de sector zich richten op de toekomst. Dat deze positief tegemoet gezien wordt. Dat er juist door die dynamiek en digitalisering volop kansen en mogelijkheden zijn, dat er ondanks de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, eigenlijk vooral vooruitgang is. Inspelen op voortdurende veranderingen en in beweging blijven. De vakbeurs GrootGroenPlus is bij uitstek de plek waarop dit voor de groene sector naar voren komt.

(bron: GrootGroenPlus.nl)