Sinds 2004 wordt er in verschillende Europese landen vergelijkend sier- en gebruikswaardeonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt steeds uitgegaan van identiek uitgangsmateriaal dat gelijktijdig vermeerderd wordt en daarna verspreid over de deelnemende landen.

Het initiatief om de Euro-trials te starten werd genomen door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en deze is ook nu nog coördinator van de Euro-trials. Per project rouleert de organisatie over de landen. Jaarlijks zijn vertegenwoordigers van deelnemende organisaties te gast bij een van de organisaties om de voortgang en planning te bespreken.

De Euro-trials zijn ontstaan om te voorkomen dat ieder land apart hetzelfde onderzoek gaat doen. Het verdelen van de werkzaamheden werkt kostenbesparend voor iedereen. Omdat steeds hetzelfde uitgangsmateriaal gebruikt wordt en het keuren in de verschillende landen volgens dezelfde criteria gebeurt, zijn de resultaten met elkaar te vergelijken. Naast een nationaal eindoordeel kunnen dus ook de beoordelingen in andere landen hiermee worden vergeleken. Er kan dus gemakkelijk worden uitgezocht welke cultivars in bepaalde landen goed presteren en populair zijn.

De deelnemende organisaties zorgen zelf voor publicatie van de resultaten in de vakbladen. De KVBC publiceert de keuringsresultaten van de Euro-trials in de jaarlijks verschijnende Dendroflora.

Deelnemende organisaties:

België Proefcentrum voor Sierteelt Destelbergen
Duitsland Bund Deutscher Baumschulen (BdB) Ellerhoop
Finland LUKE Piikiö
Frankrijk Agro Campus Ouest Angers
Ierland Teagasc   Dublin
IJsland Agricultural University of Iceland Hvanneyri
Nederland KVBC Boskoop
Oostenrijk Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau (HBLFA) Wenen
Verenigd Koninkrijk Royal Horticultural Society (RHS) Wisl