Arbor Vitae is het verenigingsblad van de KVBC en de Nederlandse Dendrologische Vereniging, de NDV. Het verschijnt vier keer per jaar. In het tijdschrift wordt vooruit gekeken naar en teruggeblikt op activiteiten van beide verenigingen. Daarnaast bevat het achtergrondartikelen van en over dendrologen, interviews, korte nieuwsberichten en boekbesprekingen.

Arbor Vitae wordt gratis verstuurd aan de leden van de KVBC.