Dendroflora is een informatief en rijk geïllustreerd dendrologisch jaarboek/tijdschrift dat al bijna 50 jaar jaarlijks verschijnt. Het is een gezamenlijke uitgave van de KVBC en de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV).

Dendroflora bevat een keur aan praktische tot semi-wetenschappelijke artikelen over het sortiment houtige gewassen en vaste planten.

Belangrijke onderwerpen zijn: keuringsresultaten van nieuwe planten, resultaten van sortimentsproeven (rassenproeven), Nederlandse Plantencollecties en naamgeving, herkomst, historie en gebruikswaarde van (tuin)planten.

De artikelen zijn gewoonlijk voorzien van duidelijke plantbeschrijvingen, praktische tabellen en prachtige kleurenfoto’s. Het maken van de goede sortimentskeuzes voor “de juiste plant op de juiste plaats” is een belangrijke doelstelling. Hiermee is Dendroflora een kennisbron bij uitstek voor kwekers, handelaren, hoveniers, groenvoorzieners, dendrologen en andere plantenliefhebbers.

Gedetailleerde informatie over de Dendroflora staat op www.dendroflora.nl.

Nieuw in 2021: Dendroflora podcast!
Rond het verschijnen van Dendroflora 56, begin 2021, zijn 3 podcasts gemaakt met auteurs uit deze editie. Twee ervan gaan over de iep en een over Physocarpus.

In de eerste aflevering voert Huib Sneep een gesprek met Martin Tijdgat, over zijn artikel over iepen. Martin Tijdgat is boom- en groenbeheerder van de gemeente Wijdemeren, waar de Nederlandse Planten Collectie Ulmus staat, en een kenner van het Iepen-sortiment in West-Europa.

Aflevering 2 laat Henk Wischmann aan het woord over zijn artikel over Physocarpus. De afgelopen 5 jaar keurde hij, onder anderen, als lid van van de keuringscommissie van de KVBC verschillende Physocarpus cultivars.

In de laatste podcast naar aanleiding van Dendroflora nr. 56 voert Harry de Coo (secretaris NDV) een gesprek met Ronnie Nijboer, mede-eigenaar van Noordplant Kwekerijen in Glimmen en een erkend pleitbezorger van het planten van iepen.