Excellence Roses zijn sterke, gezonde, rijk- en doorbloeiende rozen, die zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen een goed resultaat geven bij eindgebruikers. Om voor het predicaat Excellence Rose in aanmerking te komen, ondergaan rozen keuringen  op verschillende rosaria in Nederland en België: De Rozenhof Lottum, rosarium Winschoten, rosarium Boskoop en Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ in Merksplas en de rozentuin in het Vrijbroekpark in Mechelen.

Deze keuringen vinden sinds medio 2018 plaats onder auspiciën van de KVBC.

Keuringen
De driejaarlijkse keuringen worden door de keuringscommissies van de rosaria verricht. Vanuit de Nederlandse Rozenvereniging zijn per commissie 1 of 2 keurmeesters afgevaardigd.

Excellence Roses is een activiteit van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen, onder Anthos-secretariaat.