Excellence Roses zijn sterke, gezonde, rijk- en doorbloeiende rozen, die zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen een goed resultaat geven bij eindgebruikers. Om voor het predicaat Excellence Rose in aanmerking te komen, ondergaan rozen keuringen  op 4 rosaria: Rivierenhof Antwerpen, Rosarium Boskoop, Rosarium Winschoten en Rozenhof Lottum. Deze keuringen vinden sinds medio 2018 plaats onder auspiciën van de KVBC.

Keuringen
De driejaarlijkse keuringen worden door de keuringscommissies van de rosaria verricht. Vanuit de Nederlandse Rozenvereniging worden per commissie 1 of 2 keurmeesters afgevaardigd.

Excellence Roses is een activiteit van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen, onder Anthos-secretariaat.

Via onderstaande button kunnen de rozen bekeken worden die al eerder het certificaat Excellence Rose hebben verkregen.

(Teksten en foto’s van deze rozen: www.derozenhoflottum.nl)