Na een jaar stil te hebben gelegen, krijgen de keuringen van Excellence Roses dit jaar een doorstart. De KVBC gaat de keuringen aansturen. Daarmee is een vervolg op professionele basis gewaarborgd.

Excellence rozen zijn sterke, gezonde, rijk- en doorbloeiende rozen, die zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen een goed resultaat geven bij eindgebruikers. De laatste Excellence Roos van het jaar was GARDEN OF ROSES van Kordes, in 2016. Om voor het predicaat Excellence in aanmerking te komen, ondergingen rozen voorheen een keuring op 6 verschillende rosaria in Nederland en België. De Nederlandse Rozenvereniging voerde het secretariaat.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie vinden de keuringen onder auspiciën van de KVBC plaats op in eerste instantie 4 rosaria: Rivierenhof Antwerpen, Rosarium Boskoop, Rosarium Winschoten en Rozenhof Lottum. De komende weken maakt Ronald Houtman van de KVBC een rondje langs de deelnemende rosaria om nader kennis te maken en afspraken door te nemen. De KVBC heeft veel ervaring met het keuren van een breed scala aan gewassen waaronder rozen.

Keuringen
De driejaarlijkse keuringen worden evenals voorheen door de keuringscommissies van de rosaria verricht. Vooralsnog blijven de criteria en wijze van keuren ongewijzigd. Vanuit de Nederlandse Rozenvereniging worden per commissie 1 of 2 keurmeesters afgevaardigd. Dit jaar beoordelen de keuringscommissies op vier vaste momenten het sortiment dat in 2015 is opgeplant en in 2016 voor het eerst is gekeurd. Op 28 juni is de eerste keuringsronde. In het najaar kunnen nieuwe inzendingen van veredelaars  worden aangeplant die in 2019 voor het eerst zullen worden gekeurd.

Activiteit Cultuurgroep
Evenals Promotie Rozen, wordt Excellence Roses een activiteit van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen onder Anthos-secretariaat. Promotie Rozen en Excellence Roses versterken elkaar daarmee. De Stichting Excellence Roses wordt opgeheven.

(bron: Hester van Gent, Anthos, 29 mei 2018 | Over de foto: Garden of Roses van Kordes. bron foto www.derozenhoflottum.nl)