5 vragen aan Ron van Opstal

Bij de KVBC zijn veel mensen, vaak achter de schermen, betrokken. Nu en dan brengen we iemand voor het voetlicht en stellen we hem of haar 5 vragen over het eigen werk en het werk voor de KVBC.

In 1997 nam hij het bedrijf over van zijn ouders en is hij eigenaar van Boomkwekerij Ron van Opstal BV. Het assortiment bestaat uit Gaultheria, Pieris, Leucothoe, Abelia, Acer en Buxus.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Wij hebben een pot- en containerteelt bedrijf met sierheesters in Zundert. De productie is vooral gericht op de najaars-handel in de tuincentra.’

Waar bent u in gespecialiseerd en wat zijn uw werkzaamheden?
‘Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van Gaultheria procumbens Red Diamond. Dit is een eigen selectie, met veel meer en grotere bessen dan de gewone Gaultheria. Een andere specialiteit van ons bedrijf is het kweken van planten met een najaars-verkleuring, zoals Leucothoe en Nandina.
Mijn dagelijkse taken binnen het bedrijf zijn het sortiment bepalen en proberen jaarlijks met nieuwe planten op de markt te komen. Daarnaast stuur ik het personeel aan. Andere taken zijn het voortdurend in de gaten houden van de kwaliteit en in te spelen op de marktontwikkelingen.’

Wat doet u voor de KVBC?
‘Ik zit in het bestuur van de KVBC en ben voorzitter van de pr-commissie van de vereniging.’

Wat doet de pr-commissie?
‘Met de pr-commissie zijn we half 2016 gestart. Het  is de bedoeling de pr van de KVBC verder op te pakken, onder meer richting de beurzen en social media.’

Waar liggen wat u betreft de uitdagingen voor de KVBC?
‘Uitdagingen voor de KVBC liggen wat mij betreft in het zorgen dat de vereniging aantrekkelijk blijft voor de leden en dat we proberen nieuwe leden te werven. Dit deden we bijvoorbeeld op de laatste beurs waar we stonden, daar hebben we best een leuk aantal nieuwe leden binnengehaald.’