5 vragen aan Ronald Houtman

Bij de KVBC zijn veel mensen, vaak achter de schermen, betrokken. Nu en dan brengen we iemand voor het voetlicht en stellen we hem of haar 5 vragen over het werk voor de KVBC.

Met zijn adviesbureau staat Ronald Houtman al bijna 20 jaar kwekers en veredelaars bij op het gebied van naamgeving, kwekersrechten en patenten van planten. www.sortiment.nl

Ronald Houtman3Welke functies vervult u binnen de KVBC?
‘Ik ben vicevoorzitter van de KVBC, tevens secretaris van de keuringscommissie en hoofdredacteur van Dendroflora.’

Wat doet de keuringscommissie?
‘We keuren nieuwe planten van kwekers. De nieuwe cultivar kan op de kwekerij van de kweker staan of op onze ‘eigen’ proeflocaties; de Sortimentstuin in Boskoop of Boomkwekerij Bömer in Zundert. Maar we keuren ook tijdens de vakbeurzen GrootGroenPlus en Plantarium.’

Waarom keurt de KVBC?
‘Kwekers willen graag weten of hun nieuwe plant het ‘goed doet’ over een langere periode in het veld. We kijken naar de sierwaarde, gebruikswaarde en het onderscheidend vermogen. De keuringscommissie kan, afhankelijk van de soort keuring, aan goede planten sterren, een medaille of een Award toekennen. Dat vinden kwekers natuurlijk ook belangrijk.’

Welke keuringen zijn er?
‘De sterrenkeuringen, dat zijn de meest uitgebreide. Gedurende meerdere jaren worden de prestaties van meerdere rassen uit een bepaald geslacht of soort beoordeeld. De beste planten krijgen 3 sterren en worden opgenomen in Dendroflora. Daarnaast zijn er de veldkeuringen. De beste nieuwe planten krijgen een KVBC-Award. Dan zijn er de tentoonstellingskeuringen tijdens GGP en Plantarium. De winnende planten krijgen een medaille.’

Waar liggen de uitdagingen voor de KVBC?
‘Naar verjonging van ons ledenbestand en naar verdere verbetering van onze publiciteit.’

Bewaren

Bewaren