De 162ste Algemene Ledenvergadering van de KVBC is op dinsdagavond 6 februari 2024. De vergadering wordt gehouden in Flora Boskoop, Parklaan 4, en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze vergadering komen onder meer het jaarverslag, het financieel overzicht 2023 en de begroting 2024 aan de orde. KVBC-leden hebben een uitnodiging ontvangen per mail of per post. In de uitnodiging staat een link naar de vergaderstukken. Zij kunnen de stukken ook opvragen via info@kvbc.nl

Presentatie Jan-Willem Rotteveel

Na afloop van de ALV houdt Jan-Willem Rotteveel een presentatie over Perennial Power. Hij zal vertellen over het ontstaan, de deelnemers en de promotie die ze maken. Jan-Willem: ‘Zelf ben ik vaste plantenkweker, samen met mijn neven Roy en Jim. Perennial Power is ooit uit nood geboren, na afschaffing van het Productschap Tuinbouw. Inmiddels zijn er 64 bedrijven aangesloten bij Perennial Power en maken we gezamenlijk promotie voor de vaste planten.’