Jan Hooftman, een man met passie voor de boomkwekerij

Op maandag 7 april 2014 is Jan Hooftman na een korte, maar vernietigende ziekte op 78-jarige leeftijd overleden. Jan Hooftman was een geboren Boskoper die in de boomkwekerijsector jarenlang actief was als kweker, handelaar en bestuurder. De boomkwekerij was zijn passie. Hij was oud-voorzitter van de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, nu de Anthos.

Jan Hooftman was een markante persoonlijkheid, een ondernemer pur sang. Hij was een joviale man met een enorme kennis en met liefde voor zijn vak en zijn omgeving. Hij was een ‘mensen-mens’ die geliefd  was bij collega’s en klantenkring. Door zijn innemende karakter maakte hij veel vrienden. Hooftman was meer dan veertig jaar belangeloos actief in de Nederlandse boomkwekerijsector. In 1972 begon hij als lid van het bestuur van de Engelse Exportgroep van de toenmalige Bond van Plantenhandelaren. In 1982 werd hij voorzitter van deze groep. Hij was betrokken bij de totstandkoming van Anthos. In meer dan veertien besturen was hij actief. Dit  is uitzonderlijk, want daarnaast runde hij ook nog een eigen zaak.

Jan Hooftman was een man met een brede visie. Hij zag het nut van een goed sortiment. Daarom was hij ook lid van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Dat was niet verwonderlijk want volgens Jan Hooftman ‘leunt de handel in de presentatie naar het buitenland ontzettend op de rijkdom van het Boskoopse sortiment’. Daarom zat hij in tal van tentoonstellings- en keuringscommissies. In 2011 was hij betrokken bij de totstandkoming van het jubileumboek 150 jaar KVBC. Hij bracht daarin de Boskoopse uitspraak ‘het wordt een gouwe of een ijzere’ weer in herinnering. In 2012 werd hij erelid van de KVBC.

Henk Westerhof, voorzitter van de Anthos  zei tijdens de herdenking  van Jan Hooftman:  “Jan liet Anthos nooit in de steek, maar wel waarschuwde hij ervoor dat de organisatie zich bewust moest zijn van het grensgebied tussen daar waar de collectiviteit ophoudt en de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer begint. ‘Je moet als belangenbehartiger nooit alles dicht willen regelen’, zo zei Jan in het jubileumboek dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de organisatie in het jaar 2000. ‘Een ondernemer moet zelf uitdagingen zoeken en beslissingen nemen om zijn toekomst veilig te stellen en dit niet van de Bond verwachten. Een ondernemer moet naar eigen inzichten en goeddunken kunnen blijven handelen, al was het alleen maar om te kunnen concurreren met zijn collega’s. Daar is niets mis mee’, zo bepleitte Jan, die het gezond vond om te zoeken naar de juiste verhouding  en ideale samenwerking tussen algemeen belang en vrij ondernemerschap.”

Met grote belangstelling bleef hij  tot op het laatst de ontwikkelingen in de boomkwekerijsector volgen. Hij maakte zich zorgen over de afnemende belangstelling voor het sortiment, het gebrek aan kennis,  de schaalvergroting en de ontwikkelingen rond Greenport.

Jan Hooftman was een krachtig bestuurder, die zelf niet in de spotlights hoefde staan. Men hield toch wel rekening met zijn ideeën. Hij was een man met een heldere geest en een optimistische, positieve kijk op het leven. Hij hield van de natuur, van lekker eten, van Engeland en Ierland. Hij was welbespraakt, vaardig met de pen, kritisch op het gebruik van de taal; hij was muzikaal en hij had humor.

De geschiedenis van Boskoop lag hem na aan het hart. Daarom was hij mede-initiatiefnemer tot het opknappen van de oude begraafplaats aan het Reijerskoop.

Voor zijn grote verdiensten voor de samenleving en voor boomkwekerij, zijn toewijding aan het vak, de handel en zijn belangstelling voor het sortiment werd  Jan Hooftman in 2001 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Door de Anthos werd hij al eerder onderscheiden met de Gouden Bondsspeld.

Met het heengaan van Jan Hooftman verliezen Boskoop en de boomkwekerijsector een betrokken, gerespecteerd en gepassioneerd mens.

Sjaak Blaazer

 

Jan Hooftman in 2011 (foto sjb)

Foto: Sjaak Blaazer 2011