21 maart 2022 – De KVBC kan na twee jaar eindelijk weer “live” haar Algemene Ledenvergadering organiseren en dat doen we op maandag 4 april a.s. bij Flora te Boskoop.

De Agenda
19.30 uur   1. Opening en welkom door H. van der Louw, voorzitter van de KVBC
19.35 uur   2. Ingekomen stukken en mededelingen
19.40 uur   3. Notulen 159e jaarvergadering d.d. 28 april 2021
19.45 uur   4. Jaarverslag KVBC
19.50 uur   5. Beleidsplan 2021-2025
20.00 uur   6. Dendroflora
20.10 uur   7. Keuringscommissie

Hans van Gemeren toont de nominaties voor “Beste Nieuwigheid 2021”. Genomineerd zijn:
– Buddleja davidii ‘Botex 006’ (BUTTERFLY CANDY LITTLE RUBY)
– Hydrangea macrophylla ‘Jong 02’ (AFTER MIDNIGHT)
– Hydrangea paniculata ‘Breg14’ (POLESTAR)
– Hydrangea paniculata ‘LC NO12’ (Living Pinky Promise)
– Salvia ‘Bocofpea’ (FEATHERS PEACOCK)

20.20 uur   8. Nederlandse Planten Collecties
20.30 uur   9. Sortimentstuin Harry van de Laar
20.40 uur  10. Financieel overzicht en vaststelling begroting en contributie
20.50 uur  11. Financiële participatie in de Tuinen van Boskoop
21.05 uur  12. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Tijdens de stemronde voor het bestuur is er tevens gelegenheid om te stemmen op de “Beste Nieuwigheid van 2021”.

21.10 uur  13. Pauze
21.25 uur  14. Stemming over deelname aan de Tuinen van Boskoop
21.30 uur  15. Uitslag bestuursverkiezing, bekendmaking ‘Beste Nieuwigheid 2021’
21.40 uur  16. Rondvraag
21.50 uur  17. Presentatie Peter Verkade, landschapsarchitect
22.30 uur  18. Afsluiting

We zien u graag op 4 april!