Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is de Sortimentsdag, op zaterdag 21 januari 2017. Dit is een gezamenlijke activiteit van de NDV en de KVBC. Vooruitlopend op de publicatie van Dendroflora nr. 52 worden tijdens deze bijeenkomst de artikelen toegelicht door de auteurs. De Sortimentsdag wordt dit keer in Boskoop gehouden.

Programma
10.00 – 10.30 uur Aankomst met koffie / thee
10.30 – 10.50 uur Opening door dagvoorzitter Ronald Houtman en toelichting op Dendroflora nr. 52
10.50 – 11.30 uur Actaea door Hans Kramer
11.30 – 12.15 uur Sortimentsonderzoek Liquidambar door Gert Fortgens
12.15 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.15 uur Sortimentsonderzoek Aucuba door Margareth Hop
14.15 – 15.30 uur Sortimentsonderzoek Populus door Jaap Smit
15.30 – 15.45 uur Afsluiting door dagvoorzitter Ronald Houtman
Praktische informatie

Voor koffie/thee en lunch wordt aan deelnemers een bijdrage van €12,50 gevraagd.

Locatie: Flora Partycentrum, Parklaan 4, 2771 GB in Boskoop (0172766047)
Openbaar vervoer: het partycentrum ligt recht tegenover het NS station van Boskoop
Aanmelden: voor NDV leden via de website en voor KVBC leden via info@kvbc.nl of bij het KVBC secretariaat.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren