Wisseling in het bestuur

2 maart 2016 – De jaarvergadering van de KVBC vond plaats op 15 februari jl. in Flora te Boskoop. Tijdens de vergadering zijn alle vaste onderdelen aan bod gekomen, zoals de diverse commissies, de financiën en de bestuursverkiezingen.

Afscheid van Alex Schoemaker

Het bestuur heeft tijdens de vergadering afscheid genomen van Alex Schoemaker. Hij is tussentijds afgetreden omdat hij een andere uitdaging is aangegaan die qua tijd niet te combineren is met zijn bestuursfunctie bij de KVBC. Voorzitter Dick Nieuwesteeg bedankte hem hartelijk voor zijn inzet binnen het bestuur. De scorekaarten waarmee de keuringscommissie tegenwoordig werkt, waren een stokpaardje van Alex. Deze dienen als basis voor de toekenning van de KVBC-Awards, een project waar Alex zich met veel enthousiasme voor heeft ingezet. Lendert de Vos zal hem binnen het bestuur opvolgen.

Aftredend en herkiesbaar waren Dick Nieuwesteeg, Ronald Houtman, Peter van Rijssen en Henk Wischmann. Zij zijn allen herkozen. Vanuit de vergadering is gevraagd om te kijken naar het roulatieschema omdat er nu wel erg veel bestuursleden tegelijk aftredend waren. Het bestuur zal hier zeker naar kijken.

Beleidsplan 2016-2020

De voorzitter is ook kort ingegaan op het beleidsplan. Het plan van 2011-2015 is geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat veel doelstellingen behaald zijn en slechts enkele niet. Het nieuwe beleidsplan 2016-2020 is geformuleerd. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar het aansluiten bij de ontwikkelingen op sociale media. Op deze manier kunnen de activiteiten van o.a. de keuringscommissie en de NPC breder uitgedragen worden.

De KVBC-Award is vorig jaar geïntroduceerd en zal in de komende periode verder in de markt worden gezet. Daarnaast lijken er zich toch weer mogelijkheden voor een nieuw boek voor te doen. De jaarvergadering werd afgesloten met een boeiende lezing van Gert Fortgens over zijn reis naar Bhutan waarbij niet alleen de flora maar ook de mensen en cultuur van dit bijzondere land werden belicht.