Gert Fortgens heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 4 februari jl. zijn functie als voorzitter van de keuringscommissie neergelegd. Op dat moment was er nog geen opvolger bekend maar we kunnen u bij deze melden dat wij een enthousiaste opvolger gevonden hebben in de persoon van Lendert de Vos.

Lendert is al geruime tijd een betrokken bestuurslid en actief op diverse vlakken binnen het vak. We wensen hem veel succes toe bij deze nieuwe uitdaging.