In de afgelopen weken zijn ons twee leden ontvallen die, ieder op eigen wijze, veel hebben bijgedragen aan de vereniging. Hieronder hun In Memoriam:

In memoriam Arjan Laros

Tekst en foto: Ronald Houtman

Op vrijdag 18 oktober 2019 is Arjan Laros op 62-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden was zeer plotseling en is nog steeds heel onwerkelijk.

Op woensdag 16 oktober is hij door een collega naar huis gebracht met pijn in zijn rug en been. Twee dagen later is hij door een slagaderlijke bloeding overleden.

We kenden Arjan als een grote vakman en plantenkenner. Arjan was jarenlang lid van de Keuringscommissie en heeft verschillende sterrenkeuringen begeleid. Hij beet zich hierin vast met een niet aflatend enthousiasme en nam geen genoegen met halve antwoorden over naamgeving, eigenschappen en verwantschappen van planten. Daarnaast uitte hij tijdens keuringen regelmatig steekhoudend commentaar of stelde vragen waarover niemand had nagedacht. Ook heeft Arjan vele jaren namens de KVBC in de redactie van Arbor Vitae gezeten en was hij lid van de redactie van Dendroflora.

We zullen hem in vele opzichten missen!

Het bestuur van de KVBC wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte.


In Memoriam Ben van Elk

Tekst: Willem Sanders
Foto: Boomkwekerijmuseum Boskoop

1931 – 2019

In zijn woonplaats Haren (Gr.) is overleden Ir. Bernardus Cornelis Marie van Elk, Ben.

Een belangrijk gedeelte van zijn werkzame leven was Ben als onderzoeker verbonden aan het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Een aantal onderwerpen genoot zijn speciale aandacht, waaronder het geslacht Clematis en dan met name de samenstelling van de potgrond, en het gebruik van groeistoffen bij de vermeerdering van houtige gewassen.

Al vroeg zag Ben het belang in van kweken in pot en container. Terwijl iedereen dacht: ‘dat hoeft niet in Boskoop met zijn uitstekende grond’ bleef Ben dit promoten. Anno nu, is de pot- en containerteelt niet meer weg te denken.

Ook buiten zijn werkkring was Ben actief in de boomkwekerijwereld. Secretaris van het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, redactielid van Dendroflora, secretaris van het bestuur van het Boomkwekerijmuseum en adviseur van de organisatie Plantarium. Ben was tot aan zijn verhuizing naar Groningen een vaste bezoeker op de jaarvergaderingen. Hij had altijd iets voor de rondvraag. Bijv.: wat doet de KVBC bij de eerstvolgende Floriade? Dat hield hij jaren vol. Hij had een groot taalgevoel en dat kwam goed van pas als redactielid Dendroflora. Ook heeft hij een aantal Dendroflora’s in het Engels vertaald.

Ben van Elk, een kleurrijk figuur, heeft veel betekend voor de boomkwekerijsector. In de rouwbrief was vermeld:

–    Officier in de Orde van Oranje – Nassau
–    Erelid van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
–    Erelid bij de organisatie Plantarium, Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij

Op 1 november jl. is te Haren, tijdens een drukbezochte kerkdienst, afscheid genomen van Ben van Elk.

Het bestuur van de KVBC wenst de nabestaanden van Ben van Elk heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.