Het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen nodigt u van harte uit voor de 159e Algemene Ledenvergadering. In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk deze vergadering fysiek te organiseren, maar vanwege diverse onderwerpen die we niet kunnen uitstellen vindt deze ALV online plaats op:

woensdag 28 april 2021 aanvang 19.30 uur

Wij maken hierbij gebruik van het online meeting platform Zoom, een toegankelijke technologie, waarmee alle deelnemers tegelijk in beeld kunnen zijn. Om het stemmen ook online op een zorgvuldige manier te organiseren maken we gebruik van een speciale stemtool. De instructies voor het inloggen en gebruik van Zoom kunt u hier downloaden. Die voor het stemproces hier.

Het programma van de ALV

19:00
Opening van telefonische hulplijn voor technische vragen

19:15
Online inloop met gelegenheid om in kleine groepjes vast wat bij te praten

19:30
– Formele opening door voorzitter Helma van der Louw
– Vaststellen notulen 03-02-2020
– Vaststellen jaarverslag 2020
– Akkoord financieel verslag en vaststellen begroting 2021
– Aftreden en herkiezen Arno Rijnbeek
– Tuinen van Boskoop
– Sortimentstuin Harry van de Laar

21:30
Afsluiting

AANMELDEN EN VRAGEN
Gezien de bijzondere omstandigheden willen wij u vragen zich vóór 24 april per e-mail aan te melden voor de vergadering. Dat kan op info@vanderlouw.info  Uiterlijk 26 april ontvangt u van ons dan een e-mail met daarin de link naar de Zoom-meeting en een persoonlijke stemcode.