De Historische Vereniging Boskoop organiseert in het boomkwekerijmuseum  Boskoop van 18 januari t/m 27 april de expositie

‘Van oosterse schatten tot Gouds Plateel?’

Aan de hand van catalogi en prenten wordt getoond hoe professioneel handelaren in Boskoop begin 20e eeuw al werkten.

De banden met het verre oosten en de zoektocht naar nieuwe gewassen en afzetgebieden begin 20ste eeuw. De rode draad van de tentoonstelling zijn catalogi en prenten nagelaten door  de firma A. Koloos & Co waarvan een gedeelte in bezit is van het Boomkwekerij Museum en een  gedeelte ter beschikking is gesteld door Nicole van der Steenhoven, een nazaat van de fam. Koloos. Dit zijn werkelijk prachtige prenten die laten zien hoe professioneel de Boskoopse handelaren toen al te werk gingen. Volgens overlevering werden deze prenten ook gebruikt als voorbeeld voor afbeeldingen op Gouds Plateel, helaas is daar geen bewijs van gevonden al zit er een serie in een map met het stempel van ‘Regina Kunstaardewerk Gouda’ Aan de hand van een reisverslag van een andere Boskoopse handelaar/kweker WF Koppeschaar uit deze zelfde tijd nemen we de bezoeker mee met de trein door Rusland via Vladivostok naar Japan.

Boomkwekerijmuseum
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop

Telefoon: 0172 217756